Wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego

wpis w: Informacje, Szkolne | 0

22 września w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Poprzedziła je kilkudniowa kampania wyborcza, podczas której można było zapoznać się z kandydatami. Tegoroczne wybory nieco się różniły od poprzednich, odbyły się w lokalu wyborczym. Wyborcy musieli podpisać listy obecności, następnie mogli całkowicie tajnie oddać głos po czym wrzucali karty do urny. W wyniku głosowania przewodniczącą szkoły została Wiktoria Woźny z kl. 6b, jej zastępcą jest Mariusz Gierczyński z kl. 3d, stanowisko sekretarza objęła Aleksandra Słomian z kl. 6a.

Gratulujemy!!! 🙂

 dodała: Magdalena Koziar

The results of the elections to the Student Council

On September 22, in our school there were held elections to the Student Council. It was preceded by a few- day election campaign, during which everyone could meet the candidates.
This year’s elections were slightly different from the previous ones, they were held in the polling station. The voters had to sign the attendance list, then they could cast their votes and insert the
card into the ballot box. As a result of the voting the school head girl is Wiktoria Woźny from class 6b, her deputy is Mariusz Gierczynski from class 3d, the position of Secretary is held by Aleksandra Słomian from class 6a.
Congratulations!!!

dodała: Katarzyna Orzech