Dzień Edukacji Narodowej w SP15

wpis w: Szkolne | 0

13 października szkolne sale i korytarze pełne były dobrych słów kierowanych pod adresem nauczycieli oraz pracowników naszej placówki. Słowa podziękowań oraz życzenia szczęścia, zdrowia i radości składali uczniowie w odświętnych szkolnych strojach. Szczególnie wiele radości sprawiły nauczycielom laurki samodzielnie wykonane przez młodsze dzieci. Obchody Dnia Edukacji Narodowej zwieńczył udział całej społeczności szkolnej w akademii, podczas której p. dyrektor I. Grabiańska przekazała nauczycielom i pracownikom życzenia oraz wręczyła nagrody. Całości dopełniła pełna radości i humoru część artystyczna przygotowana   przez kl. IV b pod kierownictwem p. Jadwigi Pieczyńskiej.

Raz jeszcze wszystkim pracownikom szkoły składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji ich święta!

Zdjęcia do obejrzenia tutaj.

 

 

 

National Education Day in SP15
On October 13, school classrooms and corridors were full of good words directed to teachers and employees of our facility. Words of thanks, wishes of happiness, health and joy were given by students wearing their formal clothes. Especially a lot of joy made self-made cards to teachers by the younger children. The celebration of National Education Day was crowned by attendance of the whole school community in the academy, when the Headmistress I. Grabiańska gave teachers and staff wishes and presented the awards. At the end full of joy and humor artistic part was prepared by the class. IV b under the direction of Ms. Jadwiga Pieczyńska.
Once again, to all school staff our best wishes on the occasion of their holidays!

dodała: Katarzyna Orzech