Niezwykła wycieczka klas drugich

wpis w: Klasowe | 0

14 listopada uczniowie klas drugich mieli okazję zobaczyć i usłyszeć…Skarbnika! Chodząc w podziemnych korytarzach słuchali górniczych opowieści i oglądali miejsca, w których górnicy kiedyś pracowali. Uczniowie w podziemiach pływali również łódkami. A to wszystko w zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach. Szybem”Anioł”zjechali do podziemnego świata. Mimo, że było tam ciemno, zimno i ciasno, dzieci wykazały się dużą odwagą i ciekawością. Usłyszeli opowieści o gwarkach I św. Barbarze. Pewnie niektórzy odkryli w sobie duszę podróżnika  łowcy przygód.

dodała: Iwona Foryś

An unusual trip of second grades
On November 14, second grade students had the opportunity to see and hear … the Treasurer! Walking along the underground corridors they listened to mining stories and saw the places where miners once worked. Students swam in boats as well. And all this took place in the historic Silver Mine in Tarnowski Gory. Shaft „Angel” took them to the underworld. Although there was dark, cold and cramped, the children demonstrated great courage and curiosity. They heard stories about gwarki and St. Barbara. For sure, some of them have discovered their soul of traveler and adventurer.

dodała: Katarzyna Orzech