Projekt bezpieczne życie

wpis w: Komunikat | 0
Uczniowie klas drugich w bieżącym roku szkolnym biorą udział w programie profilaktycznym „Bezpieczne życie”. Celem tego projektu jest nabycie wśród najmłodszych wiedzy i umiejętności,które przydatne są w sytuacjach zagrożenia w domu, szkole czy podczas wyjazdów. I tak już uczniowie w ramach tego projektu zwiedzili najnowocześniejszą ścieżkę edukacyjną w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego ,która mieści się przy Komendzie Straży Pożarnej i naocznie byli świadkami zagrożeń w ( pomieszczeniach łazienki, obszarach leśnych czy wypadkach drogowych) oraz poznali  sposoby zapobiegania ich.Kolejnym etapem było spotkanie z pracownikami Straży Miejskiej, którzy zapoznali uczniów z zasadami bezpiecznego poruszania się po ulicy i wręczyli im pamiątkowe odblaski.
 
dodała: Ewa Kawka
 
 

Klasa 2c