Reforma edukacji – „Dobra Szkoła”

wpis w: Komunikat, Szkolne | 0

W związku z licznymi pytaniami, które dotyczą reformy edukacji, kierowanymi do Kuratorium Oświaty w Katowicach, zapraszamy zainteresowanych na:

-stronę internetową Ministerstwa Edukacji Narodowej:

http://reformaedukacji.men.gov.pl/

 

-stronę internetową Kuratorium Oświaty w Katowicach:

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=NewsPage&menuItemId=1014

 

– stronę internetową Kuratorium Oświaty w Katowicach – broszura „Dobra szkoła”:

http://www.kuratorium.katowice.pl/userfiles/broszura-dobra-szkola-reforma%20edukacji.pdf

gdzie zainteresowani będą mieli możliwość zapoznania się z podstawowymi informacjami na temat przeprowadzanej reformy oświatowej.

 

Education reform – „Good School”
Due to the numerous questions which relate to the reform of education, addressed to the Local Educatiom Authoriy in Katowice, we invite those who are interested to:
– the website of the Ministry of Education:
http://reformaedukacji.men.gov.pl/


– the website of the Local Education Authority in Katowice:
http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=NewsPage&menuItemId=1014


– the website of the Local Education Authority in Katowice – brochure „A good school”:
http://www.kuratorium.katowice.pl/userfiles/broszura-dobra-szkola-reforma%20edukacji.pdf

where those who are interested will have an opportunity to familiarize themselves with basic information about the educational reform carried out.

 

dodała: Katarzyna Orzech