Wycieczka do Nadleśnictwa w Katowicach

wpis w: Klasowe | 0

14 listopada klasa 3b wyjechała do Nadleśnictwa w Katowicach. Dzieci uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych, podczas których zdobywały informacje na temat lasu, jego mieszkańców i roślinności.  W sali edukacyjnej mogły usłyszeć odgłosy leśnych zwierząt, dotknąć ekspozycję skór różnych zwierząt, a także zobaczyć jak wygląda las w czterech porach roku. Następnie dzieci wybrały się na ścieżkę edukacyjną, która znajdowała się w lesie. Bezpośrednio zobaczyły paśnik, lizawkę, wspólnie rozwiązywały słowne zagadki przyrodnicze. W czasie spaceru dzieci poznały 10 przykazań turysty. Na koniec wycieczki odbyło się ognisko ze smażonymi kiełbaskami. Była to ciekawa lekcja przyrody.

dodała: Gabriela Dworaczek

A trip to the Forest Inspectorate in Katowice
On November 14, class 3b left for the Forest Inspectorate in Katowice. Children participated in educational activities, during which gained information about the forest, its inhabitants and vegetation. In the education room they could hear the sounds of forest animals, touch skins of various animals, and also see how the forest looks like in four seasons. Then the children walked along the educational path, which was located in the forest. They saw a hay rack, mineral lick and solved nature word puzzles together. During the walk the children got to know the 10 tourist commandments. At the end of the trip there was a bonfire with sausages. It was an interesting science lesson.

dodała: Katarzyna Orzech

This slideshow requires JavaScript.