MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW CZŁOWIEKA

wpis w: Komunikat, Szkolne | 0

Tradycyjnie, jak co roku w miesiącu grudniu uczniowie naszej szkoły uczestniczą w akademii poświęconej prawom człowieka. Dzień ten został ustanowiony przez ONZ w 1950 roku, na pamiątkę podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Niestety prawa człowieka wciąż są łamane w wielu miejscach świata. Stąd ONZ co rok przypomina o prawach ludzi w czasie Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka.

W tym roku został nakręcony film z udziałem uczniów naszej szkoły zarówno klas młodszych, jak i starszych, którzy w bardzo dojrzały sposób wypowiadali się na temat WARTOŚCI CZŁOWIEKA. Akademia była przygotowana przez p. Joannę Szyszkowską-Solisz i p. Halinę Dobek.

dodała: Halina Dobek

 

INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS DAY
Traditionally, as every year in December our students participate in the academy on human rights. This day was established by the UN in 1950, to commemorate the signing of the Universal Declaration of Human Rights. Unfortunately, human rights are still violated in many parts of the world. Hence, the United Nations every year reminds about the rights of people during the International Day of Human Rights.
This year, the film was shot with the participation of our students, both from younger and older grades, who in a very mature way spoke about the HUMAN VALUES. The academy was prepared by Ms Joanna Szyszkowska-Solisz and Ms Halina Dobek.

 

dodała: Katarzyna Orzech

 

Rozpoczęcie akademii

Obraz 1 z 4

Rozpoczęcie akademii