Projekt E-twinning – „Święta Bożego Narodzenia 2016 w Europie – świętujmy razem”

wpis w: Komunikat | 0

W tym roku w ramach współpracy naszej szkoły z zagranicą przystąpiliśmy do internetowego projektu e-twinning pt.: „Święta Bożego Narodzenia 2016 w Europie – świętujmy razem”. Biorą w nim udział uczniowie klas 4b, 4c, 6a. Uczniowie wymieniają się informacjami na temat ich życia podczas Świąt, jak przygotowują się do Świąt, tradycyjne potrawy, kolędy, dekoracje oraz wysyłamy kartki świąteczne wykonane przez uczniów do szkół z Włoch, Grecji, Hiszpanii, Słowacji, Malty, Węgier, Portugalii, Niemiec i również je otrzymujemy – co widać na załączonym plakacie.

 

E-twinning project – „Christmas 2016 in Europe – let’s celebrate together”
This year, in cooperation with other schools abroad we joined an online e-twinning project entitled „Christmas 2016 in Europe – let’s celebrate together.” The participants are students from class 4b, 4c, 6a. Students exchange information about their life during Christmas, such as as preparing for Christmas, traditional carols, decorations and we send Christmas cards made by students to schools from Italy, Greece, Spain, Slovakia, Malta, Hungary, Portugal, Germany and we also receive them – as shown on the attached poster.

 

dodala:Katarzyna Orzech

 

Plakat projektu e-twinning

Obraz 1 z 2

Plakat projektu e-twinning