Zagrać w kółko i krzyżyk z klockami LEGO?

wpis w: Klasowe, Komunikat | 0
Uczniowie klasy 6b wraz z wychowawcą p. A. Rabendą oraz p. A. Grochlą, dnia 14 grudnia zobaczyli wystawę klocków LEGO w Gliwicach. Jak się okazało oprócz atrakcji, o których można było przeczytać w ulotkach, takich jak:
 • Niesamowite, wielkie budowle złożone z kilku milionów klocków;
 • Budowle przedstawiające architekturę zabytkową oraz współczesną;
 • Wydarzenia historyczne;
 • Strefa zabaw klockami LEGO dla dzieci w każdym wieku;
 • Filmy, które ukazują świat nauki i wiedzy przez pryzmat klocków Lego;
 • Air Force One, czyli największy (11 m długości i 3 m wysokości) na świecie samolot wykonany z klocków LEGO.

  Dzieciaki zagrały z klockami w kółko i krzyżyk – kto wygrał? Różnie to bywało 🙂

  Wrażeń mnóstwo, a R. Lewandowski w skali 1:1 z klocków to było coś!

  W strefie zabawy każdy mógł zbudować coś, oczywiście z klocków Lego albo zagrać na Play Station 4. Szkoda, że czas tam mijał tak szybko.

dodała: Aleksandra Rabenda

 

Playing noughts and crosses with LEGO bricks?
Students from class 6b with their teacher Ms A. Rabenda and Ms A. Grochla, on 14 December saw an exhibition of LEGO bricks in Gliwice. As it turned out, in addition to amusements mwntioned in leaflets, such as:
– Amazing, great buildings consisting of several million bricks;
– Buildings of historic and contemporary architecture;
– Historical events;
– LEGO play area for children of all ages;
– Videos that show the world of science and knowledge via Lego bricks;
– Air Force One, which is the largest (11 m long and 3 m high) in the world aircraft made of LEGO bricks.
The kids played with Lego bricks a game of noughts and crosses – who won? It varied?
A lot of impressions, and R. Lewandowski in 1: 1 scale of the bricks – it was something!
In the play area everyone could build something, of course of Lego bricks or play on the Play Station 4, it was a pity that time went by so fast.

 

dodała: Katarzyna Orzech

 

Uczniowie na wystawie klocków LEGO

Obraz 1 z 5

Uczniowie na wystawie klocków LEGO