ADOROWANIE PRZY ŻŁÓBKU PANEWNICKIM

wpis w: Klasowe, Komunikat | 0

Społeczność uczniowska klasy 3b i 4b w dniach 10 i 12 stycznia br. udała się do Katowic Panewnik, aby pokłonić się Bożej Dziecinie. Pierwszym punktem była kaplica w Domu Prowincjonalnym Sióstr Służebniczek Śląskich, w której odbyła się adoracja przy stajence betlejemskiej zbudowana z samych laleczek. Po żywym kolędowaniu grupa udała się do Bazyliki św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, aby zobaczyć i podziwiać przepiękną panewnicką szopkę.Następnie uczniowie zwiedzili żłóbek ruchomy zaś w ogrodzie klasztornym żywy żłobek, w którym atrakcją są żywe zwierzęta: kucyk, owce, koza, oślica, bażanty, kaczki, króliki i gołębie.

 

dodała: Halina Dobek

 

Adoration at Panewniki Crib
Students from class 3b and 4b on 10 and 12 January. went to Katowice Panewniki to bow to the Child of God. The first point was the chapel of the Provincial House of the Silesian Servant Sisters, where took place an adoration at the Bethlehem crib, built of dolls. After lively carolling the group went to St. King Louis and the Assumption of the Blessed Virgin Mary Basilica, to see and admire the beautiful Panewniki crib. Then the students visited the mobile crib, and after that the live crib in the monastery garden, where the attraction is to see live animals: pony, sheep, goat, donkey, pheasants, ducks, rabbits and pigeons.

 

dodała: Katarzyna Orzech