Gratulacje i podziękowania…

wpis w: Szkolne | 0

Dnia 5 stycznia br. w naszej szkole gościliśmy Panią Barbarę Wnęk – Dyrektora Biura Senatora RP Leszka Piechoty. W czasie spotkania uczennica klasy 6a – Julia Zawadzka-Woźniak otrzymała gratulacje wraz z dyplomem  – laureata Ogólnopolskiego Konkursu: „Obrazki z Sienkiewicza” organizowanego przez Parlamentarny Zespół ds. Dzieci oraz Senacką Komisję Kultury i Środków Przekazu, reprezentowane przez Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Leszka Piechoty.

Dyplomy i podziękowania otrzymali także:  Malinowska Amelia, Kania Dominika, Łukasik Bartek, Kaszlik Julia, Zawadzka Natalia, Kut Oliwia, Ryszawa Roksana, Pałys Julia oraz Targowski Michał.

W imieniu Senatora Leszka Piechoty – Pani Dyrektor  Barbara Wnęk złożyła także podziękowanie  Pani Izabeli Grabiańskiej Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 15 im. Konstantego Wolnego w Chorzowie, jak również opiekunowi Pani Halinie Dobek za włożony trud w przygotowanie uczniów do konkursu.

 

dodała: Halina Dobek

 

Gratulacje i podziękowania…

Congratulations and thanks …
On 5 January. in our school we had a guest Ms Barbara Wnęk – Director of the Office of Senator of the Republic of Poland Mr Leszek Piechota. During the meeting the student from class 6a – Julia Zawadzka-Wozniak received congratulations along with a diploma – the winner of the National Contest: „Images of Sienkiewicz’s” organized by the Parliamentary Team for Children Matters and the Senate Committee on Culture and Media, represented by the Senator of the Republic of Poland Mr Leszek Piechota.
Diplomas and thanks also received:
 Malinowska Amelia, Kania Dominika, Łukasik Bartek, Kaszlik Julia, Zawadzka Natalia, Kut Oliwia, Ryszawa Roksana, Pałys Julia oraz Targowski Michał.
On behalf of Senator Mr Leszek Piechota – Director Ms Barbara Wnęk made also thanks to Ms Izabela Grabiańska, the Headmistress of the Primary School No. 15 by the name of Konstanty Wolny in Chorzow, as well as to the teacher Ms Halina Dobek for the effort put into the preparation of students for the competition.

 

dodała: Katarzyna Orzech