MŁODZI PROGRAMIŚCI – UCZNIOWIE KLASY 6B

wpis w: Klasowe, Komunikat | 0

Dnia 08 lutego br. odbyły się otwarte zajęcia z informatyki dla nauczycieli i rodziców uczniów klasy 6b, którzy od trzech lat objęci są innowacją pedagogiczną pt: „Poruszam się w cyfrowym świecie”. W pracowni komputerowej uczniowie tworzyli program w języku Scratch, dzięki któremu mogli rozwiązywać zadania przy pomocy tabliczki mnożenia. W skrypcie „Młodzi programiści” posiłkowali się duszkami, sceną, zmiennymi, dźwiękiem, ruchem oraz wieloma innymi puzzlami. Efektem pracy było utworzenie ciekawego i praktycznego programu. Rodzicom i uczniom wiele satysfakcji sprawiła matematyczna konkurencja, która została nagrodzona medalami oraz słodkościami. Serdecznie dziękuję uczniom i rodzicom za ogromne zaangażowanie się w przeprowadzone zajęcia, jak również za dobrą zabawę i kibicowanie.

 

dodała: Halina Dobek

 

YOUNG PROGRAMMERS – STUDENTS FROM CLASS 6B
On 8 February, ICT open classes were held for teachers and parents of students from class 6b, who for the past three years have been doing a pedagogical innovation entitled „I move in the digital world.” In the computer lab, students created a program in Scratch, so that they could solve tasks using multiplication tables. In the script, „Young programmers” they helped themselves with sprites, stage, variables, sound, movement and many other puzzles. The result of this work was to create an interesting and practical program. Parents and students had a lot of satisfaction in a mathematical competition, which was awarded with medals and sweets. I would like to thank students and parents for their great commitment in the activities carried out, as well as fun and cheer.

 

dodała: Katarzyna Orzech