Czwarte Dyktando z Języka Angielskiego

wpis w: Komunikat, Szkolne | 0

W marcu uczniowie klas 2-6 (na dwóch poziomach) wzięli udział w Czwartym Dyktandzie z Języka Angielskiego organizowanym przez Centrum Helen Doron w Chorzowie. W tegorocznej edycji dyktanda na terenie Chorzowa wzięło udział 11 szkół podstawowych i 4 gimnazja. Z tekstem na poziomie 2-3 zmierzyło się 103 uczniów, 4-6 – 136 uczniów. Z naszej szkoły do II etapu zakwalifikowały się 2 osoby: Julia Zawadzka-Woźniak – klasa 6a i Tomasz Broniarek – klasa 4c, z maksymalną liczbą punktów, wraz z siedmioma uczniami z innych szkół. GRATULUJEMY !

 
 

 

The Fourth Dictation of English
In March, students in grades 2-6 (on two levels) took part in the Fourth English Language Dictation organized by the Helen Doron Center in Chorzów. In this year’s edition, 11 primary schools and 4 junior high schools took part. With the text on level 2-3, 103 students, 4-6 – 136 students were competing. From our school to the 2nd stage were qualified 2 students: Julia Zawadzka-Woźniak – class 6a and Tomasz Broniarek – class 4c, with the maximum number of points, together with seven students from other schools. CONGRATULATIONS !

 

dodała: Katarzyna Orzech