Serdeczne podziękowania za zaangażowanie w akcję „Złotówka dla Biblioteki”

wpis w: Biblioteka, Informacje, Komunikat, Szkolne | 0

Trzeci miesiąc akcji „Złotówka dla Biblioteki” za nami i wkrótce jego podsumowanie. W pierwszym miesiącu udział w niej wzięli nauczyciele, pracownicy oraz przyjaciele szkoły. W drugim miesiącu do akcji włączyli  się uczniowie oraz Stowarzyszenie SP15, co pozwoliło na zakup kolejnych książek. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy i już cieszymy się na nowy miesiąc.

dodała: Anna Kozak – Salwa

 

Thank you very much for your involvement in the „Złoty for the library” action

The third month of the „Złoty for the Library” action behind us and soon its summary. During the first month the action was supported by teachers, employees and school friends. In the second month, the students and the SP15 Association joined the action, which enabled us to purchase more books. Once again thank you and we are looking forward to the next month.

 

dodała: Katarzyna Orzech