Gra miejska „Zabytkowym tramwajem z przeszłości do…”

wpis w: Komunikat, Szkolne | 0
Nie komputerowa, ale miejska z zadaniami dotyczącymi najbliższej okolicy. Taka gra cieszyła się dużą popularnością wśród uczniów klas 4-tych. Dnia 7 czerwca pod opieką wychowawców: p. A. Kroj, p. J. Pieczyńskiej oraz p. A. Rabendy i p. A. Grychtoł a także p. M. Halkiewicz, dzieciaki realizowały zadania z zakresu edukacji regionalnej. Zadania były różne: od spisania inskrypcji z tablicy pamiątkowej przez wizytę w Straży Pożarnej, czy odpowiedzenie na pytanie: czyją podobiznę ma postać powstańca na Placu Powstańców Śląskich? po zdobycie stempla okolicznościowego na Poczcie Głównej w Chorzowie. Nasze dzieciaki bez większych problemów je zrealizowały. Trasa gry wiodła od szkoły do Rynku w Chorzowie. Uczniowie w I etapie gry spisali się na 6-tkę i pod budynkiem Urzędu Miasta czekała na nich niespodzianka – zabytkowy wagon tramwajowy. Choć liczba miejsc siedzących była ograniczona, to przejażdżka była wielka atrakcją. Po powrocie do szkoły na graczy czekał mały poczęstunek i kolejne zadanie. Tym razem uczniowie musieli prześledzić trasę gry na planie miasta i wspólnie przygotować materiały na plakat – relację z gry. Dzieciaki były bardzo zadowolone z zajęć. Dziękujemy nauczycielom za opiekę i małe podpowiedzi :-)))
 
dodała: Aleksandra Rabenda
 
Urban game „Historic tram from the past to …”
Not computer game but urban one with tasks related to the local area. Such a game gained a great popularity among students of the 4 th grade. On June 7, under the supervision of Ms A. Kroj, Ms J. Pieczyńska, Ms A. Rabenda, Ms A. Grychtoł and Ms M. Halkiewicz, the children performed their tasks in the field of regional education. The tasks were different: from writing the inscriptions from the memorial plate through a visit to the Fire Brigade, or answering the question: whose image is the insurgent on the Insurgent Square? to receiving the stamp at the Main Post Office in Chorzów. Our kids did all the tasks easily. The game route went from the school to the market square in Chorzów. The students in the first stage of the game did a great job and under the City Hall building there was a surprise waiting for them – the historical tram wagon. Although the number of seating places was limited, the ride was a great attraction. Upon returning to school there was a little refreshment and another task waiting for the students. This time the students had to follow the game plan on the city plan and together prepare the material for the poster – the report from the game. The kids were very satisfied with the classes. Thank you teachers for your care and small hints :-)))
 
dodała: Katarzyna Orzech