Wielki finał WOŚP- „Ratujemy i uczymy ratować”!

wpis w: Komunikat, Szkolne | 0

Dnia 03.06.17 uczniowie klasy 2c – Maja Mazur, Kinga Skok, Michał Gieras oraz Xawier Bródka reprezentowali naszą szkołę w finale Ogólnopolskiego Konkursu „Ratujemy i uczymy ratować” organizowanego przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Nasza reprezentacja brała udział w rozgrywkach edukacyjno-sportowych po najciekawszych miejscach Warszawy. Organizatorzy konkursu zaprezentowali nam miejsca takie jak Pałac Kultury i Nauki, Muzeum Powstania Warszawskiego, Budynek PAST-y, Studio TVN-u, Dworzec Główny PKP oraz Manufakturę Cukierków. 

Nasi uczniowie mieli okazję poznać „od kuchni” studio nagrań do programu „Dzień dobry TVN” i poczuć się jak goście, z którymi przeprowadzane są wywiady. Poznali historię Polski oraz dowiedzieli się, w jaki sposób leczono ludzi podczas II wojny światowej, skosztowali ręcznie wyprodukowanych cukierków oraz jechali warszawskim metrem. Ponadto dzieciaki poznały p. Jurka Owsiaka, który towarzyszył nam w naszych zmaganiach i bardzo gorąco kibicował każdej drużynie.
Na każdym z wymienionych punktów nasi uczniowie mieli do wykonania zadania z zakresu pierwszej pomocy. Odpowiadali na pytania, pokazywali jak wykonać pozycję boczną ustaloną, jak wykonać oddechy ratownicze oraz uciski klatki piersiowej i jak wezwać pomoc. Brali udział w zadaniach, w których liczyła się współpraca, spryt, szybkość, dokładność oraz spostrzegawczość. Do tego wszystkiego reprezentacja z Chorzowa uczyła mieszkańców oraz przechodniów Warszawy prawidłowego wykonywania procesu resuscytacji.
Po 6 godzinach zabawy i zmagań odbył się finał, w którym nagrodzono wszystkich uczestników konkursu. Nasza reprezentacja otrzymała puchar oraz pomoce dydaktyczne, które pomogą nam w szkole w jeszcze lepszy sposób uczyć społeczność szkolną i lokalną pierwszej pomocy.  

Finał konkursu WOŚP dodał nam jeszcze większej motywacji do pogłębiania wiedzy z zakresu pierwszej pomocy i przekazywania jej dalej, by każdy mógł odważnie ratować ludzkie życie!

Fragment audycji i relacja z finału 6. Konkursu RUR  – http://kreciola.tv/video/220457376

 

dodała: Agnieszka Grochla

 

 

Great WOŚP final – „We rescue and teach to rescue”!
On 3 June students from class 2c – Maja Mazur, Kinga Skok, Michał Gieras and Xawier Bródka represented our school in the final of the National Competition „We rescue and teach to rescue” organized by the Great Orchestra of Christmas Charity. Our representatives took part in educational and sports competitions in the most interesting places in Warsaw. The organizers of the competition presented us places such as Palace of Culture and Science, Warsaw Uprising Museum, PAST building, TVN Studio, Main Railway Station and Candy Factory.
Our students had the opportunity to get to know inside and out the recording studio „Good Morning TVN” and feel like guests who are interviewed. They learned about the history of Poland and learned how people were treated during World War II, tasted hand-made candy and travelled by the Warsaw metro. In addition, the kids met Mr. Jurek Owsiak, who accompanied us in our struggles and very warmly cheered each team.
At each of the above mentioned points our students had to perform a first aid task. They answered questions, showed how to perform a lateral position, how to perform rescue breathing and chest compressions, and how to call for help. They took part in tasks where cooperation, cunning, speed, accuracy and perceptiveness counted. Additionally the representatives from Chorzów taught residents and passers-by of Warsaw proper resuscitation.
After 6 hours of fun and competition, the final was held in which all the contestants were awarded. Our team won a cup and teaching aids to help us better teach the school community first aid.
The final of the WOŚP competition gave us even greater motivation to deepen our first aid knowledge and forward it so that everyone can boldly save lives!
Fragment of the program and the final report of the 6th RUR competition – http://kreciola.tv/video/220457376

 

dodała: Katarzyna Orzech