ZAPISY DO KLASY PIERWSZEJ ORAZ ODDZIAŁU ZEROWEGO

wpis w: Informacje, Komunikat, Szkolne | 0

Dyrekcja

Szkoły Podstawowej nr 15 im. Konstantego Wolnego

w Chorzowie przy ul. 3 Maja 78

zawiadamia, że trwają

 

ZAPISY DO KLASY PIERWSZEJ 2017/2018:

– dzieci z rocznika 2010

– dzieci z rocznika 2011 (2 nauczycieli w klasie)

 

Wypisane „Zgłoszenia do klasy I” (Formularz) składamy:

w sekretariacie szkoły w godzinach od 08:00 – 15:30

lub

zeskanowane z podpisem rodziców można przesłać

na adres e-mail: sekretariat@sp15.chorzow2.pl

dotyczy dzieci zameldowanych, zamieszkałych

w rejonie szkoły.

 

Rekrutacja dla dzieci spoza obwodu (Wniosek) w terminie

od 04.05.2017 roku do 18.05.2017 roku.

 

 

Dyrekcja

Szkoły Podstawowej nr 15 im. Konstantego Wolnego

w Chorzowie przy ul. 3 Maja 78

zawiadamia, że trwają

ZAPISY DO ODDZIAŁU ZEROWEGO 2017/2018

dzieci z rocznika 2011, 2010

odbywają się

DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

od 18.04.2017 do 28.04.2017

 

Szczegółowe informacje na stronie dla rodziców:

www.chorzow.przedszkola.vnabor.pl

 

 

ENROLMENT TO FIRST AND ZERO GRADES

The Management of Primary School No. 15

by the name of Konstanty Wolny
in Chorzów at 78 – 3 May Street
informs that there is going on:

AN ENROLMENT FOR THE FIRST GRADE 2017/2018:
– children born in 2010
– children born in 2011 (2 teachers in the classroom)

Filled in applications for the first grade should be delivered to:
the school office between 08:00 a.m. And 3:30 p.m.
or scanned with the signature of the parents can be sent
To the e-mail address: sekretariat@sp15.chorzow2.pl
It refers to children who are registered residents
In the school district.

Recruitment for children from outside of the district will be held
From 04 May 2017 to 18 May 2017.

The Management of Primary School No. 15

by the name of Konstanty Wolny
in Chorzów at 78 – 3 May Street
informs that there is going on:

AN ENROLMENT FOR THE ZERO GRADE 2017/2018
of children born in 2011, 2010 is carried out via
ELECTRONIC WAY
From 18 April 2017 to 28 April 2017

Detailed information on the website for parents:
www.chorzow.przedszkola.vnabor.pl

 

dodała:Katarzyna Orzech