Logopedyczny Piknik Rodzinny „Indiańska wioska dobrej komunikacji”

wpis w: Komunikat, Szkolne | 0

Informujemy, że Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 15 w Chorzowie pozyskało środki na realizacje projektu Logopedyczny Piknik Rodzinny „Indiańska wioska dobrej komunikacji”

  • Całkowita wartość projektu: 8 140,00 zł 

  • Kwota finansowana z dotacji: 4 650,00 zł

w ramach programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich .

Piknik będzie realizowany przy współpracy: Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 15 w Chorzowie z Polskim Towarzystwem Logopedycznym i Instytutem Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Ślaskiego w Katowicach oraz Fundacją Wiedzy i Dialogu Społecznego AGERE AUDE i Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych.

Piknik odbędzie się na terenach Uniwersytetu Śląskiego przy ul. przy ul. 75 Pułku Piechotydnia 15 września br. w godzinach popołudniowych (godz. 17-19).

Serdecznie zapraszamy 
 
 
dodała: Aleksandra Rabenda

Logopedic Family Picnic „Indian Village of Good Communication”
We inform that the Association of Friends of Primary School No. 15 in Chorzów has raised funds for the implementation of the project Logopedic Family Picnic „Indian Village of Good Communication”
Total value of the project: 8 140,00 zł
Amount financed by grants: 4 650,00 zł
under the Citizens’ Initiative Program.
The picnic will be realized in cooperation with the Association of Friends of Primary School No. 15 in Chorzow with the Polish Logopedic Society and the Institute of Polish Language by thr name of Irena Bajerowa of the Silesian University in Katowice and the AGERE AUDE Foundation for Social Knowledge and Dialogue and Silesian Interdisciplinary Center for Interdisciplinary Education and Research.
The picnic will be held on the premises of the Silesian University at ul.
75 Pułku Piechoty, September 15th. in the afternoon (5 p.m – 7 p.m).
You’re welcome.

dodała: Katarzyna Orzech

                                                
 
dodała: Aleksandra Rabenda