WOLNOŚĆ CZYTANIA na ul. Wolności i w naszej „15”.

wpis w: Biblioteka, Szkolne | 0

Po raz kolejny – już 7-my! – w Chorzowie prowadzona będzie akcja zbiórki książek, czasopism, wydawnictw pisanych brajlem i audiobooków w ramach akcji Wolność Czytania

Przekazane przez chorzowian egzemplarze trafiają na wielki kiermasz. 14 września przy ul. Jagiellońskiej na przechodniów czekać będą stoiska z bezpłatnymi książkami. Wymiana domowych biblioteczek odbywa się w Chorzowie już po raz 7. W zeszłym roku na kiermasz trafiło ok. 13 tysięcy egzemplarzy. Darczyńców książek oraz wszystkich pozostałych entuzjastów szeroko pojętej literatury zapraszamy 14 września na ulicę Wolności oraz Jagiellońską. W programie  tegorocznej edycji Wolności Czytania znajdą się między innymi: giełda książki, inscenizacje i spektakle teatralne, zajęcia animacyjne związane z książką oraz spotkania autorskie i tzw. Żywa Biblioteka, czyli projekt dający możliwość wypożyczenia tzw. „żywych książek” – osób z grup postrzeganych stereotypowo, w celu rozmowy z nimi o ich życiu i zadawania pytań na dowolny temat.

Nasza szkoła także bierze udział w tej akcji. Książki można składać na portierni – do 12.09.2017r. (wtorku).

 

dodała: Aleksandra Rabenda

 

FREEDOM OF READING on Wolności Street and in our „15”.
Once again – already the 7th! – In Chorzów there will be a collection of books, magazines, Braille and audiobooks within the Freedom of Reading action.
The copies sent by the Chorzów citizens are sent to a great fair. On September 14 at ul. Jagiellośka there will be stalls waiting for passersby with free books. The exchange of home libraries is held in Chorzów for the 7th time. Last year about 13 thousand copies came to the book fair. The donors of books and all other enthusiasts of widely understood literature will be invited to the streets of Wolności and Jagiellośka on September 14th. The program of this year’s edition of Freedom of Reading will include, among others: book exchange, staging and theatrical performances, book-related animation and author’s meetings. Living Library, a project giving the possibility to rent the so-called. „Live books” – people from stereotypically recognized groups to talk to them about their lives and ask questions on any subject.
Our school also participates in this action. Books can be submitted to the gatehouse – until 12.09.2017 (Tuesday).

 

dodała: Katarzyna Orzech