Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/18

wpis w: Informacje, Szkolne | 0

4 września 2017 r. w naszej szkole uroczystą akademią rozpoczął się rok szkolny 2017/2018. Uśmiechnięci, opaleni i pełni radości uczniowie dzielili się z sobą oraz nauczycielami wakacyjnymi wspomnieniami. W sposób szczególny witaliśmy w naszym gronie najmłodsze dzieci z oddziału zerowego oraz pierwszoklasistów, którzy podczas uroczystego pasowania na ucznia przeżyli swoje pierwsze spotkanie ze szkolnym ceremoniałem. Cieszymy się, iż nadal pozostali  z nami uczniowie klas siódmych, których w tym roku czekają nowe wyzwania. O oprawę artystyczną tego dnia zadbali uczniowie klasy 2a pod opieką p. L.Krokosz, p. A.Klyty i p. K. Żydziok zaś p. dyrektor I.Grabiańska życzyła wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom wielu sukcesów w nowym roku szkolnym.

 

Beginning of school year 2017/18
On September 4, 2017, in our school 2017/2018 school year was begun with a solemn assembly. Smiling, suntanned, and joyful, the students shared with each other and teachers their holiday memories. In particular, we greeted our youngest children from the zero and first grade, who during their fitting for a student had their first meeting with the school ceremonial. We are delighted that seven graders stay with us, and there are new challenges waiting for them. The artistic performance was taken care by students from class 2a under the supervision of Ms L. Krokosz, A.Klyta and K. Żydziok and the Headmistress Ms I. Grabiańska wished all pupils, parents and teachers a lot of success in the new school year.

 

dodała: Katarzyna Orzech