Tydzień ekologiczny w „15”

wpis w: Komunikat | 0
W drugim tygodniu września nasi uczniowie oraz przedszkolaki z okolicy wzięły udział w działaniach, które miały im przypomnieć oraz nauczyć, jak żyć zdrowo i ekologicznie. Łącznie ok. 410 dzieciaków dobrze się bawiło ucząc się 🙂 Atrakcjami i jednocześnie zadaniami tego tygodnia były:
– konkurs na zbiórkę surowców wtórnych – wyniki już znamy – szukajcie na naszej str. www
– gry dydaktyczne na zajęcia z przyrody i biologii,
– zajęcia z recyklingu,
– poznanie krótkiej historii …śmieci na zajęciach z historii,
– tworzenie jadłospisów z przeliczaniem kalorii,
– sadzenie drzewek i krzewów wokół szkoły,
– aktywne formy spędzania wolnego czasu – kid’s cross – na zajęciach z wychowania fizycznego,
– o zdrowym odżywianiu obrazków kilka, czyli filmiki przypominające uczniom, co należy jeść i zdrowy poczęstunek,
– super zajęcia o tematyce ekologicznej m. in.: produkujemy prąd jeżdżąc na rowerze, eko memory, gry planszowe – to tylko niektóre atrakcje tego tygodnia. Można powiedzieć, że uczniowie z „15” już wiedzą jak żyć zdrowo i ekologicznie!
Projekt mógł zostać zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu CEZ Polska oraz Stowarzyszeniu Przyjaciól Szkoły Podstawowej nr 15 w Chorzowie.
 
dodała: Aleksandra Rabenda
 

Ecological Week in „15”
In the second week of September, our students and preschoolers from the nearby kindergartens took part in activities to remind them and to learn how to live healthy and ecologically. In total, about 410 children were having fun while learning. The attractions and the tasks of this week were:
– Competition for the collection of secondary raw materials – the results are known – search on our website
– didactic games for classes of science and biology,
– recycling classes,
– learning a short history of … trash in history classes,
– making menu with calorie conversion,
– planting trees and bushes around the school,
– active forms of spending free time – kid’s cross – in physical education classes,
– a few pictures about the healthy nutrition, that is videos reminding students, what should be eaten and healthy snacks,
– great eco-friendly classes including: we produce power while cycling, eco memory, board games – these are just some of the attractions of this week. It can be said that students from „15” already know how to live healthy and ecologically!
The project could be realized thanks to the financial support of CEZ Polska and the Association of Friends of Primary School No. 15 in Chorzów.

dodała: Katarzyna Orzech