Patron SP15

wpis w: Informacje, Szkolne | 0

Nadeszły dni, w czasie których w szczególny sposób pamiętamy o tych osobach, które już odeszły. Taką osobą dla całej społeczności naszej szkoły jest Patron SP15, Konstanty Wolny. W dowód tej pamięci pani dyrektor wraz z reprezentantami Samorządu Uczniowskiego złożyli dziś kwiaty, a także zapalili symboliczny znicz na grobie I Marszałka Sejmu Śląskiego.

 

dodała: Izabela Grabiańska

 

Patron of PS15
Days have come, during which we remember in a special way those who have already left. The patron of PS15, Konstanty Wolny, is such a person for our community. In his memory, the headmistress together with the representatives of the Students’ Council put flowers today, and also lit a symbolic candle on the grave of I Marshal of the Silesian Sejm.

 

dodała: Katarzyna Orzech