„Przystanek PaT” za nami

wpis w: Informacje, Szkolne | 0

 Po raz pierwszy chętne dzieciaki klas 6 oraz 7 naszej szkoły wzięły udział w „3 Chorzowskim Przystanku PaT”.  Akcja odbyła się 21 października  w następujących placówkach:Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3, Szkoła Społeczna Stowarzyszenia „Szkoła Przyszłości” oraz warsztaty szkolne Zespołu Szkół Gastronomiczno-Usługowych. Zorganizowana została pod patronatem władz samorządowych i Policji. 

Co to jest PaT?

PaT to skrót od nazwy programu „Profilaktyka a Ty”: co Ty zrobiłeś w sprawie profilaktyki uzależnień? 

PaT to twórcza profilaktyka w działaniu bez fikcji i ulotek. 

PaT to głos młodzieży w profilaktyce uzależnień!

 

 W trakcie przystanku nasi uczniowie mieli możliwość uczestniczyć w rożnych warsztatach. Każdy z nich miał do wyboru 1 z 14. Wśród nich:  

Warsztaty Wokalne, Chorzowski Masterchef, Warsztaty Ratownictwa Medycznego, Chorzowski Bake Off – Ale ciacho!, Warsztaty: Przygoda z obrazem od podstaw, Warsztaty samoobrony, Warsztaty żonglerskie Teatru NamTara, Warsztaty plastyczno-rękodzielnicze, Warsztaty tańca Latynoamerykańskiego, Warsztaty Fabryki Gier, Warsztaty Zumby, Warsztaty Krawieckie, Warsztaty Sztuk Walki, Warsztaty Majsterkowania.

W trakcie warsztatów opiekunowie p. M. Halkiewicz oraz p. A.Kozak – Salwa uczestniczyły w konferencji oraz szkoleniu. Finał Przystanku polegał na zaprezentowaniu się każdej  z grup warsztatowych. Emocji było sporo. Na zakończenie tort i taniec „Belgijka”. Serdeczne podziękowania organizatorom. 

dodała: Anna Kozak – Salwa

 

„Stop PaT” behind us
For the first time, the kids from the 6th and 7th grades of our school took part in „3 Chorzów Stop PaT”. The event took place on 21st of October in the following institutions: Technical and Grammar School No. 3, Social School of the Association „School of the Future” and school workshops of the Gastronomic and Service School Complex. It was organized under the patronage of local authorities and the Police.
What is PaT?
PaT stands for „Prophylaxis and You”: what did you do about addiction prevention?
PaT is a creative prevention in action without fiction and leaflets.
PaT is the voice of youth in addiction prevention!

During the stop, our students had the opportunity to participate in various workshops. Each of them had a choice of 1 out of 14. Among them: vocal workshops, Chorzów Masterchef, Medical Rescue Workshops, Chorzów Bake off – Ale ciacho !, Workshops: Adventure with a picture from the scratch, self-defense, juggling workshops from NamTara Theatre, Art and craft workshops, Latin American dance workshops, Game Factory Workshops, Zumba Workshops, Tailors Workshop, Martial Arts Workshop, DIY Workshop.
During the workshop, caretakers Ms. M. Halkiewicz and A.Kozak – Salwa attended the conference and training. The finals of the Stop consisted of presenting of each of the workshop groups. There were a lot of emotions. At the end there was a cake and dance „Belgijka”. Thanks to the organizers.

 

dodała: Katarzyna Orzech

 

Przystanek PaT
Przystanek PaT