KONKURS PLASTYCZNY I LITERACKI

wpis w: Komunikat, Szkolne | 0

20 listopada br. będziemy obchodzić Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. W związku z powyższym organizowany jest dla uczniów wszystkich klas (0-VII) konkurs plastyczny oraz literacki. W swojej pracy można zilustrować lub opisać następujące sytuacje:

 

  1. Miłość w rodzinie.
  2. Poszanowanie innych osób.
  3. Bezpieczeństwo w szkole.
  4. Szacunek okazany osobom starszym.
  5. Życie szkolne bez krzyku, przemocy i agresji zwłaszcza wobec uczniów słabszych.
  6. Przyjaźń – to coś więcej niż koleżeństwo.

Prace zarówno plastyczne, jak i literackie należy dostarczyć do 16. Listopada (czwartek) p. Halinie Dobek lub V-ce dyrektor  p. Joannie  Szyszkowskiej – Solisz. Najciekawsze prace zostaną oczywiście nagrodzone.

 

Powodzenia ☺

 

dodała:Halina Dobek

 

 ART AND LITERARY COMPETITION
On November 20th we will celebrate the National Children’s Rights Day. Referring to the above there is art and literary competition organized for pupils of all grades (0 – VII). In your work, you can illustrate or describe the following situations:
1. Love in the family.
2. Respect for others.
3. Safety at school.
4. Respect for the elderly.
5. School life without shouting, violence and aggression especially against weaker students.
6. Friendship – it’s more than colleagueship.
Both artistic and literary works should be delivered until 16 November to Ms Halina Dobek or the Deputy Director Ms Joanna Szyszkowska – Solisz. The most interesting works will of course be rewarded.

Good luck

 

dodała: Katarzyna Orzech