MIĘDZYNARODOWY KONKURS INFORMATYCZNY „BÓBR”

wpis w: Informacje, Komunikat, Szkolne | 0

W dniach 14-15 listopada br. odbył się Międzynarodowy Konkurs „BÓBR”z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego i komputacyjnego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych. We wtorek i w środę w sali informatycznej w godzinach 12.00 – 13.00 został przeprowadzony dla młodzieży klas siódmych XII Konkurs Bóbr – Junior i do klas IV-VI  XII Konkurs Bóbr- Beniamin w czasie którego uczniowie mieli za zadanie rozwiązać 24  problematyczne zadania wykorzystując przy tym analityczne i logiczne myślenie.

dodała: Halina Dobek, Danuta Cieśla

 

INTERNATIONAL ICT COMPETITION ”BEAVER”
On 14-15 November this year, there was an International Competition „BEAVER” in the field of information and communication technology. The main objective of the competition is to develop and shape the algorithmic and computational thinking and to popularize the use of information and communication technology among all pupils at all stages of education. On Tuesday and Wednesday in the computer lab from 12.00 to 13.00 there was conducted the competition Beaver-Junior for the 7-graders and Beaver-Benjamin for 4-6-graders, during which pupils were to solve 24 problematic tasks using analytical and logical thinking.

 

dodała: Katarzyna Orzech