Tak świętowaliśmy Odzyskanie Niepodległości!

wpis w: Informacje, Komunikat, Szkolne | 0
W tygodniu poprzedzającym 11 listopada – Święto Odzyskania Niepodległości uczniowie aktywnie przygotowywali się do uczczenia tego wydarzenia. Na zajęciach z edukacji wczesnoszkolnej – klasy młodsze i historii – klasy starsze – omawiały wydarzenia związane z 11 listopada 1918r., posiłkując się prezentacjami oraz filmami archiwalnymi z tamtego okresu. Dzieciaki z klas 0 – IV przygotowywały prace, które utworzyły galerię orła białego – podziwiać można na korytarzach szkolnych. Chętni uczniowie klas starszych mogli spróbować swoich sił,  biorąc udział w grze edukacyjnej „Gramy w powstania”- odnoszącej się do historii Śląska i wydarzeń z lat 1919 – 1921. Zaś 10 listopada w szkole zagościła atmosfera z lat 20 XX wieku. Uczennice klas 7 – mych w strojach z tamtej epoki odwiedziły wszystkie klasy, aby uczniom przekazać dobrą informację – 11 listopada 1918r. Polska po 123 latach wraca na mapy świata, odzyskuje niepodległość. Każdy otrzymał biało – czerwone serduszko, a miłym i słodkim akcentem świętowania był biało – czerwony lizak. Uczniowie mogli wziąć udział w quizach dotyczących historii Polski, jej symboli narodowych. Tym wydarzeniom towarzyszyła muzyka – pieśni legionowe. Natomiast na przerwach uczennice z klas 7 – mych malowały twarze dzieciakom w barwach narodowych.
Tego dnia każdy mógł się wypowiedzieć: czym dla niego jest Ojczyzna, co to jest patriotyzm? Tak świętowaliśmy 99 – rocznicę odzyskania niepodległości, a co się będzie działo za rok?
Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie tych działań. Szczególnie dziękujemy: p. M. Grzesik i P. I. Foryś oraz dziewczynom z klas 7 – mych 🙂
 
dodała: Aleksandra Rabenda
 
That is how we celebrated the Independence Day!
The week before 11 November – Independence Day, students were actively preparing to celebrate the event. In the early school education – junior grades and history – older grades – students discussed the events of November 11, 1918, with presentations and archival films from that period. Kids from grades 0-4 prepared works that created a gallery of white eagles – they can be seen in the corridors of the school. The pupils from the older grades could take part in the educational game „We are in the uprising” – referring to the history of Silesia and the events of 1919 – 1921. On the 10th of November the school atmosphere was filled with the atmosphere of the 20th century. 7-grade schoolgirls – all of them in outfits from those days visited all classes to spread the good news to students – November 11, 1918, after 123 years Poland returns on the map of the world, regains independence. Everyone received a white and red heart, and a nice and sweet symbol was the white and red lollipop. Students could participate in quizzes on the history of Poland, its national symbols. This event was accompanied by music – legionary songs. During the breaks, the students from the 7th grade painted faces for children in national colors.
On that day everyone could give their opinion: What does Homeland mean for them?, what is patriotism? So we celebrated the 99th anniversary of regaining independence and what will happen next year?
We thank all those who joined in the preparation of these activities. We especially thank: Ms M. Grzesik and Ms I. Foryś and the girls from the 7th grade.
 
dodała: Katarzyna Orzech