Świętujemy różnorodność 2017/2018

wpis w: Informacje, Komunikat, Szkolne | 0

Jak każdego roku uczniowie naszej szkoły biorą udział w międzynarodowym programie e-twinning, który polega na kontktach uczniów szkół europejskich poprzez internet w formie prezentowania swoich prac na dany temat w języku angielskim. W tym roku tematem jest „Świętujemy różnorodność 2017/2018”, co oznacza ukazanie różnorodności w obchodzeniu różnych świąt w ciągu roku w różnych krajach. Przedstawimy te uroczystości i porównamy je. Uczniowie będą tworzyć plakaty, filmy lub prezentacje powerpoint opisujące ważne dni w roku oraz wyrażać swoje opinie o podobnych świętach w innych prezentowanych krajach. Zachęcam wszystkich uczniów klas IV – VII do wspólnej zabawy i przekazania wykonanych prac pani Katarzynie Orzech lub wysłania ich na jej e-maila.

 

Celebrating diversity 2017/2018
As every year, students of our school take part in the international e-twinning program, which is based on the accounts of European school students via the Internet in the form of presenting their work on a given subject in English. This year’s theme is „Celebrate diversity 2017/2018”, which means showing diversity in celebrating different holidays throughout the year in different countries. We will present these celebrations and compare them. Students will create posters, films or powerpoint presentations describing important days of the year and express their opinions on similar holidays in other countries presented. I encourage all students of grades IV to VII to have fun together and hand in the works to Ms. Katarzyna Orzech or send them to her e-mail.

 

 

dodała: Katarzyna Orzech