Coraz bliżej Święta …..

wpis w: Informacje, Komunikat, Szkolne | 0

A w piątek 8 grudnia Święta zawitały w gościnne progi 15-tki! Tego popołudnia cała społeczność związana z naszą szkołą po raz kolejny pokazała, że możemy na siebie liczyć i wspólnie spędzać czas. Nauczyciele, pracownicy, uczniowie oraz rodzice przeżyli popołudnie pachnące ciastem i piernikami, wspólnie kolędowali i zgodnie z tradycją najsłynniejszych europejskich jarmarków prezentowali świąteczne ozdoby i upominki na swoich stoiskach. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania Świątecznego Kiermaszu oraz wszystkim, którzy przekazali darowizny na rzecz Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 15 w Chorzowie!                                         

Życzymy pięknych i radosnych Świąt!

 

dodała: Izabela Grabiańska

 

Christmas is getting closer …..
And on Friday, December 8, Christmas came to the hospitable 15′! That afternoon, the entire community associated with our school showed once again that we can count on each other and spend time together. Teachers, employees, students and parents spent the afternoon which was smelling of cake and gingerbread, together they caroled and, according to the tradition of the most famous European Christmas fairs, presented Christmas decorations and gifts at their stands. Thank you to everyone who contributed to the organization of the Christmas Market and to all those who donated to the Association of Friends of Primary School No. 15 in Chorzów!
We wish you a beautiful and joyful Christmas!

 

dodała: Katarzyna Orzech