ZAJĘCIA OTWARTE Z INFORMATYKI

wpis w: Informacje, Klasowe, Szkolne | 0

Dnia 13 grudnia br. zostały przeprowadzone w ramach innowacji pedagogicznej zajęcia otwarte z informatyki, na które zostali zaproszeni nauczyciele oraz rodzice uczniów klasy 7b. Uczniowie pracowali na Canvie – darmowym oprogramowaniu służącym do tworzenia prezentacji, banerów, reklam oraz projektowania różnorodnej grafiki. Grupa uczniów wykonała atrakcyjny oraz niepowtarzalny projekt kartki świątecznej wykorzystując doskonałe obrazy, czcionki, kolory, jak również zaprojektowane układy przez Canvę. Zaprojektowane kartki przez siódmoklasistów stały się inspiracją do kolejnych pomysłów w komunikacji wizualnej.

 

dodała: Halina Dobek

 

ICT OPEN CLASSES
On December 13 this year were conducted as part of pedagogical innovation, ICT open classes, to which teachers and parents of class 7b were invited. The students worked on Canva – a free software used to create presentations, banners, advertisements and design various graphics. A group of students made an attractive and unique Christmas card design using excellent images, fonts, colors as well as designed arrangements by Canva. Designed cards by seventh-graders became the inspiration for further ideas in visual communication.
 

 

dodała: Katarzyna Orzech