Laureatka ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Nasza Królowa Rzeka Wisła”

wpis w: Informacje, Szkolne | 0

Nasza uczennica klasy 7a – Julia Zawadzka – Woźniak została laureatką II miejsca Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego na projekt znaczka pt. „Nasza Królowa Rzeka Wisła” w grupie wiekowej 11 – 14 lat. W dniu 28 grudnia wraz z opiekunem Jadwigą Pieczyńską oraz swoją mamą odbyły podróż do Torunia, gdzie w Dworze Artusa odbyło się uhonorowanie laureatów i wyróżnionych w konkursie. Wręczenia nagród i dyplomów dokonał Prezydent Miasta Torunia – Patron konkursu oraz Przewodniczący Głównej Komisji ds. Młodzieży Polskiego Związku Filatelistów. Podczas uroczystości można podziwiać było na wystawie wyróżnione  i nagrodzone prace. Po uroczystości zwiedziliśmy starówkę Torunia, w którym Julia z mamą były pierwszy raz. Zobaczyliśmy dom, w którym urodził się Mikołaj Kopernik. Zauroczone uliczkami przyrzekły sobie, że tu powrócą. Życzymy dalszych sukcesów w następnych konkursach.

 

dodała: Jadwiga Pieczyńska

 

The award winner of the national art competition „Our Queen the Vistula River”
Our 7a year student – Julia Zawadzka – Woźniak won the second place of the National Art Competition for the stamp project entitled „Our Queen the Vistula River” in the age group 11 – 14 year-olds. On December 28, together with the teacher Ms. Jadwiga Pieczyńska and her mother, they travelled to Toruń, where in the Artus Court was held the ceremony of awarding the winners. The awarding of prizes and diplomas was made by the President of the City of Toruń – Patron of the competition and the Chairman of the Main Committee for Youth of the Polish Philatelic Union. During the ceremony, you could admire the awarded works at the exhibition. After the ceremony, we visited the old town of Toruń, where Julia and her mother were for the first time. We saw the house where Nicolaus Copernicus was born. Enthralled by the streets, they vowed to come back here. We wish you further successes in the next competitions.

 

dodała: Katarzyna Orzech