REGIONALNY KONKURS PLASTYCZNY „KRAJOBRAZY AZJI NA SZKLE” już rozstrzygnięty!

wpis w: Informacje, Szkolne | 0

Organizatorem tego ciekawego konkursu była SP nr 10 w Dąbrowie Górniczej. Uczestnicy naszego koła plastycznego (uczennice z klasy 3b) wzięli udział w tym konkursie i zmierzyli się z nową dla siebie techniką plastyczną. Powstały piękne i oryginalne obrazy. Prace dwóch uczennic naszej szkoły, Oli Blicharskiej i Hanii Krupy zdobyły II i III miejsce! W konkursie wzięły również udział: Maja Zimek, Nadia Barczyk i Anna Maria Borszcz, które również stworzyły niezwykłe prace.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszej, owocnej pracy twórczej!

 

dodała: Iwona Foryś

 

REGIONAL ART COMPETITION „LANDSCAPES OF ASIA ON THE GLASS” has already been resolved!
The organizer of this interesting competition was SP No. 10 in Dąbrowa Górnicza. The participants of our art circle (students from class 3b) took part in this competition and faced with a new art technique. Beautiful and original paintings were created. The works of two students of our school, Ola Blicharska and Hania Krupa, won the second and third place! The competition was also attended by: Maja Zimek, Nadia Barczyk and Anna Maria Borszcz, who also created extraordinary works.
We would like to congratulate all of you and wish you further creative work!

 

dodała: Katarzyna Orzech