„Tworzymy kulturę szacunku w sieci”

wpis w: Informacje, Szkolne | 0

Dnia 14 i 15. lutego br. społeczność naszej szkoły obchodziła DBI, którego przewodnią myślą była maksyma: „Tworzymy kulturę szacunku w sieci”. Szacunek to istotna wartość, bez której nie da się zbudować kultury zrozumienia, zaufania i tolerancji. Brak poszanowania innych osób, ich prywatności czy odmiennych poglądów skutkuje niepokojącymi zjawiskami, które pojawiają się w Internecie m.in. cyberprzemocą, hejtem, sekstingiem czy ksenofobią. Świat Młodych intensywnie wykorzystuje Internet do komunikacji, jednak Internauci muszą sobie uświadomić, że tylko dobre i pozytywne relacje mogą budować kulturę szacunku w świecie wirtualnym, ale także i w świecie realnym.

 

dodała: Halina Dobek, Danuta Cieśla

 

„We create a culture of respect on the web”
On February 14 and 15, this year. our school community celebrated the DBI, which guiding thought was the maxim: „We create a culture of respect on the web.” Respect is an important value without which it is impossible to build a culture of understanding, trust and tolerance. Lack of respect for other people, their privacy or different views results in disturbing phenomena that appear on the Internet, among others cyberbullying, hate, sexting or xenophobia. The Youth World is intensively using the Internet for communication, however, Internet users need to realize that only good and positive relations can build a culture of respect in the virtual world, but also in the real world.

 

dodała: Katarzyna Orzech