DZIEŃ NOWYCH TECHNOLOGII W EDUKACJI

wpis w: Informacje, Szkolne | 0

NASK Państwowy Instytut Badawczy w ramach Dnia Nowych Technologii w Edukacji organizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotował internetową zabawę, związaną z wartościowym i bezpiecznym wykorzystywaniem nowych technologii.

21 marca Akademii NASK udostępniła quizy, dotyczące bezpieczeństwa różnych narzędzi i usług sieciowych, powszechnie używanych również przez młodych internautów. 

Uczniowie klasy 7b w ramach innowacji pedagogicznej z informatyki  wzięli udział w quizach, które zostały specjalnie dla nich przygotowane. Miło nam poinformować, że 5 chłopaków uzyskało maxymalną ilość punktów:

  1. Alan Głąbik
  2. Jakub Gawlik
  3. Krzysztof Cichowski
  4. Damian Gajda
  5. Łukasz Grzywaczewski

Serdeczne gratulujemy.

 

dodała: Halina Dobek

 

DAY OF NEW TECHNOLOGIES IN EDUCATION
NASK National Research Institute as part of the New Technologies Day in Education organized by the Ministry of National Education has prepared an Internet game related to the valuable and safe use of new technologies.
On March 21, NASK’s Academy provided quizzes on the security of various network tools and services commonly used also by young Internet users.
Class 7b students, as part of pedagogical innovation in computer science, took part in quizzes that were specially prepared for them. We are pleased to inform you that the 5 boys scored the maximum number of points:
1. Alan Głąbik
2. Jakub Gawlik
3. Krzysztof Cichowski
4. Damian Gajda
5. Łukasz Grzywaczewski
Congratulations.

 

dodała: Katarzyna Orzech