OGÓLNOPOLSKI KONKURS INFORMATYCZNY

wpis w: Informacje, Komunikat, Szkolne | 0

Konkurs informatyczny MASTER IT adresowany jest do uczniów klas starszych, którego podstawowym celem jest rozwijanie zainteresowań informatycznych oraz przygotowanie młodzieży do funkcjonowania w zinformatyzowanym społeczeństwie z wykorzystaniem nowych technologii. Konkurs został podzielony na trzy etapy. Pierwszy etap konkursu odbył się 01 marca br. na platformie Office 365. W konkursie wzięli udział następujący uczniowie klasy 7b: Amelia Harbat, Wiktoria Woźny, Natalia Zawadzka, Jakub Nycz, Łukasz Grzywaczewski, Damian Gajda, Alan Głąbik. Życzymy powodzenia.

 

dodała: Halina Dobek

 

A NATIONAL IT COMPETITION
The IT competition MASTER IT is addressed to students of older classes, whose main goal is to develop IT interests and prepare young people to function in a computerized society using new technologies. The competition has been divided into three stages. The first stage of the competition took place on March 1 this year on the Office 365 platform. The following students from class 7b participated in the competition: Amelia Harbat, Wiktoria Woźny, Natalia Zawadzka, Jakub Nycz, Łukasz Grzywaczewski, Damian Gajda, and Alan Głąbik. Good luck.

 

dodała:Katarzyna Orzech