Wyniki konkursu „Orzeł Biały – nasza duma”!

wpis w: Informacje, Szkolne | 0

Zakończyły się obrady komisji dotyczącej konkursu organizowanego przez Senat RP „Orzeł Biały – nasza duma”.

Komisja w składzie: Leszek Piechota (Senator RP), Beata Przybylska (Animator kultury), Krzysztof Mielczarek (Pasjonat sztuki) oraz Mateusz Targoś (Dyrektor Biura Senatorskiego) wybrali dwoje zwycięzców. Laureatką konkursu w kategorii uczniowie klas IV – VII szkół podstawowych została Julia Zawadzka-Woźniak reprezentująca Szkołę Podstawową nr 15 w Chorzowie. Zwycięzcą w kategorii uczniów szkół ponadpodstawowych został Andrzej Machura (uczeń gimnazjum) reprezentujący Szkołę Podstawową nr 11 w Rudzie Śląskiej.

Nagrodą jest wyjazd do Warszawy na uroczystość ogłoszenia wyników w Senacie RP.

Serdecznie gratulujemy naszej Julce.

 

dodała: Halina Dobek 

 

               

The results of the „White Eagle – our pride” competition!
The committee’s deliberations on the competition organized by the Polish Senate „White Eagle – our pride” have ended.
The committee consisting of: Leszek Piechota (Senator of the Republic of Poland), Beata Przybylska (Culture Animator), Krzysztof Mielczarek (Art Passionate) and Mateusz Targoś (Director of the Senator’s Office) chose two winners. The winner of the contest in the category of IV-VII grader of elementary school is Julia Zawadzka-Woźniak who represents the Primary School No. 15 in Chorzów. The winner in the category of secondary school students was Andrzej Machura (junior high school student) representing the Primary School No. 11 in Ruda Śląska.
The prize is a trip to Warsaw for the announcement of results in the Senate of the Republic of Poland.
We warmly congratulate our Julia.

 

dodała: Katarzyna Orzech