Konkurs plastyczny

wpis w: Biblioteka, Informacje, Komunikat, Szkolne | 0

W imieniu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach, Filia w Chorzowie zapraszamy uczniów klas V-VII naszej szkoły do wzięcia udziału w konkursie plastycznym: 
pt. „Książka łączy nas” 
Zadaniem uczestników jest stworzenie pracy plastycznej techniką KOLAŻU będącej indywidualną interpretacją tematu konkursu. 
Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 prace. 
Rozmiar pracy nie może przekraczać formatu A3.
Dodatkowe informacje w naszej bibliotece.

Prace konkursowe przyjmujemy do 25 kwietnia 2018 roku. 

Zapraszamy! Czekają ciekawe nagrody!

 

dodała:Bożena Szczyrbowska

 

Art competition
On behalf of the Pedagogical Provincial Library by the name of J. Lompa in Katowice, branch in Chorzów, we invite students of grades V-VII of our school to take part in the art contest:
entitled „The book connects us”
The task of the participants is to create artistic work using the collage technique, which is an individual interpretation of the theme of the competition.
The participant may submit a maximum of 2 entries to the competition.
The size of the work can not exceed A3 format.
Additional information in our library.
We accept competition entries until April 25, 2018.
You are invited to participate! Interesting rewards await!

 

dodała: Katarzyna Orzech