BOHATERON W NASZEJ SZKOLE

wpis w: Informacje, Komunikat, Szkolne | 0
BohaterON – akcja upamiętniająca uczestników Powstania Warszawskiego
Projekt BohaterON – włącz historię! fundacji Sensoria i Rosa powstał, by każdy zainteresowany mógł oddać indywidualny hołd ludziom walczącym o wolną Polskę oraz dowiedzieć się więcej o wydarzeniach z tamtych lat. Nasi uczniowie kl. IV – VIII aktywnie włączą się w realizację projektu – każdy będzie mógł wysłać kartkę do powstańca. Wcześniej uczniowie poznają bliżej wydarzenie z 1944r., a przede wszystkim ich uczestników – informacje szczegółowe można znaleźć na str. www https://bohateron.pl oraz www.bohateronwtwojejszkole.pl 
 
dodała: Aleksandra Rabenda
 

BOHATERON IN OUR SCHOOL
BohaterON – an action commemorating the participants of the Warsaw Uprising
Project BohaterON – turn on history! The Sensoria and Rosa foundation was created so that everybody interested could pay an individual homage to people fighting for free Poland and learn more about the events of those years. Our students from grades 4 to 8 are actively involved in the project – everyone will be able to send a card to the insurgent. Earlier, the pupils will learn about the event from 1944, and above all, their participants – detailed information can be found at www. Https://bohateron.pl and www.bohateronwtwojejszkole.pl

 

dodała: Katarzyna Orzech