„Żywa biblioteka”

wpis w: Biblioteka, Informacje, Szkolne | 0

 W ramach miejskiej akcji Wolność czytania uczniowie naszej szkoły wzięli udział w „Żywej bibliotece”. Są to spotkania zorganizowane w Chorzowskim Centrum Kultury z ciekawymi ludźmi. Można było poznać zainteresowania, pochodzenie, pasje, zawody ale też problemy, z którymi się zmagają zaproszeni goście. Byli to między innymi: samotny ojciec, Turek, Włoszka, bezdomny, muzułmanka, policjant, wszechpolak, były więzień, obrońca zwierząt, Gruzin, osoba podróżująca za przysłowiowy „grosz” i wielu innych… Byli dla nas jak „otwarta książka”… Miło się z nimi rozmawiało, aż żal było wracać do szkoły.

 

dodała: Bożena Szczyrbowska

 

„Living library”
As part of the City Freedom of Reading campaign, students of our school took part in the „Living library”. These are meetings organized in the Chorzów Cultural Center with interesting people. You could get to know interests, backgrounds, passions, professions but also problems that invited guests are struggling with. They included: a single father, a Turk, an Italian, a homeless, a Muslim, a policeman, a former prisoner, an animal protector, Georgian, a traveling person for the proverbial „penny” and many others … They were like an „open book” to us … It was nice talking to them, it was a pity to go back to school.

 

dodała: Katarzyna Orzech