Starochorzowska nutka 

wpis w: Informacje, Szkolne | 0
W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Miłośników Ziemi odbyły się przesłuchania XX edycji konkursu piosenki religijnej „Starochorzowska nutka” naszą szkołę reprezentowała solistka Małgorzata Domańska.
 
 
dodała: Ewa Kawka

Old Chorzów Music note
In the Secondary School No. 2 by the name of Lovers of the Earth was held an audition of the twentieth edition of the religious song contest „Starochorzowska nutka” our school was represented by soloist Małgorzata Domańska.

dodała: Katarzyna Orzech