ZAJĘCIA OTWARTE Z INFORMATYKI

wpis w: Klasowe, Komunikat, Szkolne | 0

Dnia 24 stycznia br. odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców i nauczycieli, które zostały przeprowadzone z uczniami klasy 8b.

Zajęcia te odbyły się w ramach innowacji pedagogicznej z informatyki w czasie, których uczniowie wykorzystywali CoolText oraz JavaScript w web page.

Serdecznie dziękuję uczniom za zaangażowanie się w zajęciach, zaś przybyłym Gościom za zainteresowanie przeprowadzoną jednostką lekcyjną.

 

Dodała: Halina Dobek

 

OPEN IT CLASSES
On January 24 this year, open classes for parents and teachers were held, which were conducted with students from 8b grade.
These classes took place as part of pedagogical innovation in computer science during which students used CoolText and JavaScript in the web page.
I would like to thank all the students for their involvement in the classes, and the guests who came to us for their interest in the teaching unit.

 

dodała: Katarzyna Orzech