Rekrutacja do projektu pt. „ChemiK – Chemia + Kompetencje”

wpis w: Komunikat | 0

 

Uczniowie i Uczennice zainteresowani udziałem w Projekcie, spełniający warunki określone w REGULAMINIE REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „ChemiK – Chemia + Kompetencje”  proszeni są o dostarczenie do dnia 10.04.2019 r.,  podpisanego przez rodziców/opiekunów prawnych

FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO DLA KANDYDATA DO PROJEKTU „ChemiK – Chemia + Kompetencje”

Dokument należy dostarczyć do Koordynatora ze strony szkoły: pani Sylwii Krawczyk

Informacje na temat Projektu oraz rekrutacji znajdują się na stronie: http://chemia.us.edu.pl/chemia/pracownik/projekt-chemik/projekt-chemik