Drodzy Rodzice/Opiekunowie uczniów Szkoły Podstawowej nr 15 w Chorzowie

wpis w: Informacje, Szkolne | 0

Informujemy, iż strajk pracowników oświaty zostaje zawieszony w sobotę 27.04.

W związku z tym wracamy do lekcji w poniedziałek 29.04.2019r
Jednocześnie pragnę przypomnieć, iż zgodnie z kalendarzem roku szkolnego przyjętym we wrześniu 2 maj 2019  jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych.

Świetlica tego dnia zapewnia opiekę uczniom, których rodzice nie mogą zapewnić jej we własnym zakresie. W miarę możliwości prosimy o powiadomienie o takim fakcie wychowawców świetlicy.


Pragnę w imieniu wszystkich nauczycieli oraz swoim podziękować Państwu za okazywaną pomoc, wsparcie oraz wyrozumiałość w tym szczególnym dla wszystkich czasie.

 

Z poważaniem.
Izabela Grabiańska – dyrektor SP15