Drodzy Rodzice/Opiekunowie uczniów Szkoły Podstawowej nr 15 w Chorzowie

wpis w: Komunikat | 0

Drodzy Rodzice/Opiekunowie uczniów
Szkoły Podstawowej nr 15 w Chorzowie.Pracownicy SP15 w referendum dotyczącym akcji strajkowej od 8.04.2019 r.

zdecydowali o przystąpieniu do niej.

Jeżeli negocjacje na poziomie ministerstwa nie przyniosą innego rozwiązania od 8.04.2019 r. pracownicy tutejszej placówki przystąpią do strajku.

Wobec powyższego zwracam się z prośbą o zrozumienie i zabezpieczenie dzieciom opieki

w domach.

Jeżeli ktoś z Państwa nie ma takiej możliwości, proszę o zgłoszenie tego w świetlicy szkolnej,

która w czasie strajku zabezpieczy opiekę nad uczniami.

Jednocześnie informuję, iż w czasie strajku kuchnia szkolna nie przygotowuje obiadów.

Ze swojej strony pragnę zapewnić, iż czynię wszystko co jest możliwe, aby umożliwić przeprowadzenie egzaminu uczniów klas ósmych.

Jeżeli strona rządowa i związkowa zawrą porozumienie przed 8.04.2019 r. i strajk zostanie odwołany, proszę powyższy list uznać za niebyły.


Pozostając z szacunkiem
Dyrektor SP 15 w Chorzowie
Izabela Grabiańska