Kolejny projekt Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 15, tym razem na Dzień Dziecka.

wpis w: Informacje, Szkolne | 0

Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 15 pozyskało środki finansowe na realizację projektu „Ekomatyka”. Działania projektowe obejmują tematykę ekologii i matematyki. Już 31 maja nasi uczniowie będą rywalizować w konkursach pt.: „Śmieci używamy na instrumentach gramy” oraz „Młodzi naukowcy eksperymentują”. W tym dniu także nasi uczniowie dowiedzą się czym jest i jak działa oczyszczalnia ścieków i jak zbudować jej domową wersję. Nauczą się jak posortować odpady. Powyższe działania będą miały charakter pokazu pt. „Operacja segregacja” przeprowadzonego przez pracowników Uniwersytetu Rozwoju z Chorzowa. Ponadto dzieci rozwiązywać będą zagadki matematyczne. Wezmą także udział w zajęciach prowadzonych przez przedstawiciela Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki. Ciekawostką będzie projekcjia filmiku ukazującego sposoby przetwarzania plastiku, przygotowanego przez uczniów pod opieką p. Agaty Nowak. Filmik ten powstał dzięki współpracy szkoły z firmą Clariter Poland z Gliwic.

Projekt realizowany będzie przy wsparciu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 15 w Chorzowie, Uniwersytetu Rozwoju z Chorzowa i firmy Clariter Poland z Gliwic oraz pod patronatem Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, a głównym sponsorem CEZ Polska.

 

dodała: Aleksandra Rabenda

 

Another project of theAssociation of Friends of Primary School No. 15, this time for Children’s Day.

We are pleased to inform you that the Association of Friends of Primary School No. 15 has obtained financial resources for the implementation of the „Ecomaths” project. Project activities cover ecology and mathematics. Already on May 31, our students will compete in competitions titled „Garbage we use on instruments we play” and „Young scientists are experimenting”. On this day, our students will also learn what the sewage treatment plant is and how to build its home version. They will learn how to sort waste. The above activities will have the character of a show entitled „Segregation operation” carried out by employees of the University of Development in Chorzów. In addition, children will solve math puzzles. They will also take part in classes conducted by a representative of the Association of Teachers of Mathematics. A curiosity will be the projection of a video showing the ways of plastic processing, prepared by students under the care of Ms. Agata Nowak. This movie was created thanks to the cooperation of the school with Clariter Poland from Gliwice.
The project will be implemented with the support of the Association of Friends of Primary School No. 15 in Chorzów, the University of Development from Chorzów and the company Clariter Poland from Gliwice and under the patronage of the Association of Teachers of Mathematics, and the main sponsor of CEZ Poland.

 

dodała: Katarzyna Orzech