Rekrutacja uzupełniająca do chorzowskich przedszkoli

wpis w: Informacje, Szkolne | 0

Rekrutacja uzupełniająca skierowana jest do osób, które z różnych przyczyn:

  • nie brały udziału w rekrutacji właściwej,
  • brały udział w rekrutacji właściwej, ale nie potwierdziły woli uczęszczania dziecka
    do placówki, do której zostało zrekrutowane,
  • brały udział w rekrutacji właściwej, ale nie zostały nigdzie przyjęte oraz mimo wskazania miejsca w placówce nie potwierdziły woli uczęszczania do niej.

Dnia 27 maja 2019 roku o godzinie 9:00 rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca w chorzowskich placówkach przedszkolnych.

Aby zalogować się do systemu należy wejść na stronę:    www.chorzow.przedszkola.vnabor.pl

Systemy będą otwarte do 30 maja 2019 r. do godz.15.00.

Wnioski należy składać do 31 maja 2019r. w formie papierowej do placówki pierwszego wyboru.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 17 czerwca 2019r. godz. 15.00.

Potwierdzanie woli przyjęcia przez rodziców w placówce zakwalifikowania: od 18 czerwca 2019r. godz. 9.00 do 21 czerwca 2019r.godz.15.00.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 24 czerwca 2019r. godz. 9.00

Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w każdym przedszkolu/szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi.

 

Complementary recruitment to the kindergartens in Chorzów


Complementary recruitment is addressed to people who for various reasons:
– did not take part in proper recruitment,
– participated in proper recruitment, but they did not confirm their will for their child to attend the facility where the child was recruited,
– participated in proper recruitment, but were not accepted anywhere, and despite indicating the place in the institution did not confirm their will to attend it.
On 27 May 2019, at 9:00 am, supplementary recruitment will start for free places in pre-school institutions in Chorzów.
To log in to the system, go to the website: www.chorzow.przedszkola.vnabor.pl
The systems will be open until 30 May 2019 at 15.00.
Applications must be submitted by May 31, 2019. in paper form to the first-choice institution.
Announcement of the list of qualified and unqualified candidates: 17 June 2019. h. 15.00.
Confirmation of the parents’ will to accept the qualification: from 18 June 2019. h. 9.00 to 21 June 2019r.m. 15.00.
Announcement of the list of candidates accepted and not accepted: June 24, 2019. h. 9.00
Detailed information about the recruitment procedure is available in every kindergarten / primary school with pre-school departments.

 

dodała: Katarzyna Orzech