CzytaMY!- happening czytelniczy

wpis w: Biblioteka, Szkolne | 0

Dnia 6 czerwca grupa uczniów z klas 8a i 8b – pod opieką p. A.Grochli – Tarki oraz p. A.Rabendy – wzięła udział w katowickiej edycja ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam, jak czytam” organizowanej przez redakcję Biblioteki w Szkole. Organizatorzy akcji to: Zespół Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa w Katowicach oraz doradca metodyczny ds. bibliotek szkolnych w Katowicach.
Na katowickim rynku spotkali się miłośnicy czytania – od przedszkola do …….. Atrakcje przygotowane dla uczestników akcji oraz miły akcent – wyróżnienie dla najaktywniejszego czytelnika z każdej placówki – u nas była to Zosia Gluch z klasy 6 oraz słoneczna pogoda sprzyjały miłej atmosferze. Aby pokazać wszystkim, że młodzi czytają i lubią to robić, uczestnicy spotkania przemaszerowali ulicami Katowic niosąc transparenty z hasłami zachęcającymi do czytania zawsze i wszędzie.

 

dodała: Aleksandra Rabenda

We read! – reading happening
On June 6, a group of students from grades 8a and 8b – under the care of Ms. A. Grochla – Tarka and Ms. A.Rabenda – took part in the Katowice edition of the nationwide campaign „I do not read?, but I do” organized by the editors of the Library in the School. The organizers of the action are: Zespół Szkół Handlowych im. Bolesław Prusa in Katowice and methodological advisor for school libraries in Katowice.
On the Katowice market, reading enthusiasts met – from kindergarten to …… .. Attractions prepared for the participants of the action and a nice accent – an award for the most active reader from each institution – it was Zosia Gluch from grade 6, and sunny weather made a pleasant atmosphere. In order to show everyone that the young read and they like to do it, the participants of the meeting marched through the streets of Katowice carrying banners with slogans encouraging them to read anytime, anywhere.

 

dodała: Katarzyna Orzech

 

CzytaMY!