Pamiętamy o 1 września 1939r.

wpis w: Szkolne | 0

Uczniowie klas 8 wzięli udział w miejskich uroczystościach obchodów 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Uroczystości odbyły się pod Pomnikiem Żołnierzy Polskich w Chorzowie. Podczas działań II wojny światowej zginęło 6 mln Polaków. Pamiętajmy o tych, którzy oddali za nas życie.

 

dodała: Aleksandra Rabenda

 

We remember about September 1, 1939.

Students in grade 8 took part in the municipal celebrations of the 80th anniversary of the outbreak of World War II. The celebrations were held at the Monument of Polish Soldiers in Chorzów. During the Second World War, 6 million Poles were killed. Let us remember those who sacrificed their lives for us.

 

dodała:Katarzyna Orzech