KOSZ dziękuje za kosze!

wpis w: Komunikat | 0

Klasa 1a bardzo wytrwale realizuje się w ekologicznej akcji KOSZ. Już kilkukrotnie ruszyliśmy w teren, by oczyszczać go z leżących na chodnikach i trawnikach śmieci. Nasze działania doprowadziły do wniosku, że przed naszą szkołą brakowało śmietników, do których można by wrzucać odpady i dlatego tak dużo leżało ich na ziemi. Ale od dziś koniec ze śmieceniem na ziemię. Mamy kosze!!! Wydział Usług Komunalnych i Ekologii miasta Chorzów odpowiedział przychylnie i natychmiastowo na naszą prośbę i 23 października postawił przy szkolnym wejściu dwa kamienne kosze.
Bardzo za to dziękujemy Urzędowi!

Wszystkich uczniów i gości naszego szkolnego terenu prosimy o właściwe używanie postawionych koszy na śmieci!!!

Agata Nowak i KolektywOdpadySumiennieZbierający

 

KOSZ dziękuje za kosze!

KOSZ” thanks for the rubbish bins!
Class 1a is very persistent in realisation of the ecological action KOSZ. We have already set off several times to clean the surrounding area of rubbish lying on pavements and lawns. Our actions led to the conclusion that in front of our school there were not enough rubbish bins to throw waste into, and that is why there were so many of them on the ground. But from today no more littering. We have bins !!! The Department of Municipal Services and Ecology of the city of Chorzów responded favorably and immediately to our request and on October 23 placed two stone rubbish bins at the school entrance.
Thank you very much for that!
All students and guests of our school area are kindly asked to use the rubbish bins properly !!!

 

dodała: Katarzyna Orzech