Święto Biblioteki w Naszej Szkole – 23 października

wpis w: Biblioteka | 0

Pani Jesień oprócz tradycyjnych dowodów swego panowania: spadających kasztanów, słoty, kolorowych liści zostawiła w naszej szkole zagadki, poukrywane w różnych zakamarkach szkoły. Uczniowie mieli za zadanie odpowiedzieć na pytania i przynieść zapisane odpowiedzi do biblioteki. Łącznie w zabawie wzięło udział 61 osób.
Pani Jesień zostawiła też w naszej szkole drzewko książkowe. Uczniowie na przerwach ozdabiali je kolorowymi książeczkami i listkami.

Najmłodsze dzieci miały możliwość wysłuchania i obejrzenia bajki „Czerwony Kapturek” w postaci teatrzyku Kamishibai a uczniowie klas 1,2 i 3 wykazali się znajomością treści bajek i baśni podczas Zgadywanki bajkowej.

 

dodała: Bożena Szczyrbowska

 

Library Day at our school – October 23
In addition to the traditional proofs of her rule, such as: falling chestnuts, bad weather, colorful leaves, Ms. Autumn left riddles in our school, hidden in various nooks of the school. Students were asked to answer questions and bring written answers to the library. In total 61 pupils took part in the game.
Ms. Autumn also left a book tree in our school. During the breaks, students decorated them with colorful books and leaves.
The youngest children had the opportunity to hear and watch the Little Red Riding Hood tale in the form of the Kamishibai theater, and students in grades 1, 2 and 3 showed knowledge of the contents of fairy tales during the Fairy Tale Puzzles.

 

dodała: Katarzyna Orzech