Tu był KOSZ!

wpis w: Komunikat | 0

Ekologiczna akcja klasy 1a rozpoczęta. Uczniowie wyposażeni w rękawiczki ochronne i worki na śmieci ruszyli przed mury szkoły, by pozbierać wszystkie zalegające na trawnikach i chodnikach śmieci. A było co zbierać. Aż wstyd przyznać, ale zebraliśmy dwa wielkie worki śmieci, znaleźliśmy starego buta, kawałek ciężkiego metalu i pełno, pełno pustych butelek, puszek, papierków po cukierkach, śniadaniach itd.
Wiemy, że w okolicy szkoły jeszcze pełno śmieci leży na trawie i chodniku, dlatego zapowiadamy dalsze działania: KOSZ czyli Kolektyw Odpady Sumiennie Zbierający jeszcze będzie sprzątać, ale pamiętajmy, że śmieci należy wrzucać do koszy, nie gdzie popadnie.

 

dodała: Agata Nowak

 

Here was the ”KOSZ” (Scrupulously Collecting Waste Group) !
Ecological class 1a campaign has started. Students, equipped with protective gloves and trash bags, went outside the school walls to collect all the litter on the lawns and pavements. And there was a lot to collect. It’s a shame to admit, but we’ve collected two big trash bags, we found an old shoe, a piece of heavy metal and lots of empty bottles, cans, candy wrappers, breakfast bags etc.
We know that there is still a lot of rubbish lying on the grass and sidewalk around the school, which is why we announce further actions: ”KOSZ” (Scrupulously Collecting Waste Group) will still clean up, but remember that rubbish should be thrown in the bins, not wherever.

 

dodała: Katarzyna Orzech